Kromann - en familiekrønike fra Marstal

Slægtstavle II

Kromann - slægtstavle

Anden del

/show/uimr

I anledning af Kromann-krønikens udgivelse i 2006 blev der afholdt et familietræf hos Peter Liep.

/images/old/7_efterlyses/rasmus_kromann.jpgSlægtstavlen er delt i to dele:

Første del omfatter første til og med syvende slægtled. I denne del er kun medtaget den lige linje fra den første Kromann, Hans Hansen Kromann, frem til min tipoldefader, Peter Hansen Kromann og hans børn, herunder min oldefader, storkøbmand og reder i Marstal, Rasmus Jørgensen Kromann


Dette er Anden del, fra ottende slægtled og frem. Her er slægtstavlen foldet ud, så samtlige efterkommere er medtaget. Det vil i praksis sige alle efterkommere efter storkøbmanden i Marstal, min oldefader Rasmus Jørgensen Kromanns (lille billede til venstre) eneste efterlevende søn, læge Peter Kromann.

Peter Kromann giftede sig med Fritze Cæcilie Kirstine Ulrich, og dermed er denne fortegnelse tillige en opdatering af ”Stamtavle over Efterkommerne efter Georg Christian Ulrich”, udgivet af Kay Sparre Ulrich, Vedbæk 1992. Her er Fritze Ulrich tredje slægtled i ellevte slægtlinje.)

Med blåt er fremhævet den lige linje Fra Hans Hansen Kromann og frem.

Hvis man ønsker udskrift: Tast Ctrl+P

Ottende slægtled08

Rasmus Jørgensen Kromanns børn med Albertine Anne Christine Kromann

For at få vist Rasmus J. Kromann og hans forfædre: Gå til Første del (og rul ned til Syvende slægtled)

08.1
08.1 Petra Kirstine Kromann, født 27. oktober 1863, død 25. juli 1867, 3¾ år gammel.


08.2
/show/ulb1Christian Hansen Kromann, født 21. februar 1865 i Marstal. Død 21. april 1889, 24 år gammel.08.3
/show/uigpPeter Kromann, læge, født 8. maj 1867 i Marstal, død 4. september 1926 i Sørup på Lolland.

Student 87(II) Sorø. Medicinsk Eksamen Sommeren 1896. Praktiserende læge i Ugerløse september 1896, i Sneslev pr. Ringsted juli 1916 til januar 1918, og i Sørup pr. Nysted fra august 1918 til sin død i 1926.

Gift 9. Oktober 1896 i København med Fritze Cæcilie Kirstine Ulrich, født 2. februar 1874 i Hundstrup (datter af Pastor Erasmus Ditlev Frederik Ulrich og Cæcilie Kirstine Stauning).

6 børn: Niende slægtled nr.09.1-6 (vis børn)


08.4-08.5
08.4 Rasmus Kromann, født i januar 1869, død 11. marts 1869, 3 mdr. gammel

08.5 Kirstine Marie Kromann, født 11. december 1869, død dagen efter


08.6
/show/ulb3Alberta Kromann, født 2. november 1871 i Marstal, død ugift 4. juli 1893, knap 22 år gammel


08.7-8
08.7 Rasmus Kromann, født 29. november 1873, død 5. september 1874, 8 mdr gammel

08.8 Dødfødt drengebarn, født den 28. november 1874

Niende slægtled

09

Peter Kromanns børn med Fritze Cecilie Kirstine Ulrich (vis Peter Kromann)

09.1
/show/uinoChristian Viggo Kromann, direktør, født 15. februar 1897 i Ugerløse, død 6. oktober 1967 i Hellerup.

Realeksamen 1913, i maskinlære 1913-17, maskinisteksamen 1919. Efter værnepligt ansat på Orlogsværftet 1919-22, ved Telefonselskabet 1922-24. Derefter handelsvirksomhed i A/S Baltic Cotton Co., ØK, København, som maskinmester. Fra 1. maj 1928 ansat i 40 år på Strandvejsgasværket, i 1939 udnævnt til driftsbestyrer og 1965 til underdirektør. Fra 1945 medlem af Ingeniør-Sammenslutningen, senere optaget i Civilingeniørforeningen. Modtog i 1958 Civilforsvarsforbundets hæderstegn og 1965 Civilforsvarets hæderstegn. Medlem af bestyrelsen for Foreningen at Danske Gasværker.

Gift 1. gang 1. januar 1921 i Ugerløse kirke med [b]Susanne Marie Kristine Nielsen[b], født 2. juli 1898 i Ugerløse, død 26. juli 1944 i Hellerup. (Datter af gårdejer Niels Nielsen og hustru Johanne Marie, f. Weinreich).

2 børn: Tiende slægtled nr. 10.011-012 (vis børn)

Gift 2. gang 26. september 1945 i Sorø med Gudrun Damm (Bysse), født 24. december 1911 i Nykøbing F., død 3. januar 1990 på Frederiksberg. (Datter af bankdirektør Peter Nicolai Damm og hustru Bodil Marie Amalie, f. Bruhn).

09.2
/show/uingSigurd Ulrich Kromann, lagerforvalter, født 17. maj 1901 i Ugerløse, død 24. august 1985 i København.

Gift 27. april 1929 i Kolding med Anna Margrethe Henriksen, født 6. februar 1907 i Seest. (Datter af lærer O. P. Henriksen og hustru Kirstine Anine, f. Viuff).

2 børn: Tiende slægtled nr. 10.021-022 (vis børn)09.3
/show/uj2uErling Ulrich Kromann, ejendomsmægler, født 30. juli 1902 i Ugerløse, død 30. januar 1966 i København.

Uddannet maskinarbejder og ansat ved Københavns Sporvejsselskab, senere ejendomsmægler.

Gift 3. juni 1928 i København med Merita Brøndum (Rita), født 22. november 1905 i København, død 10. december 1987 i København (Datter af Jens Otto Julius Emanuel Brøndum og hustru Henriette Jacobine Emilie, f. Gabrielsen).

4 børn: Tiende slægtled nr. 10.031-034 (vis børn)

09.4
/show/uiouErik Ulrich Kromann, montør, født 2. marts 1904 i Ugerløse, død 30. september 1983 i København

Uddannet maskinarbejder, ansat ved Holeby Dieselmotorfabrik, senere montør Ved Københavns Sporvejsselskab.

Gift 11. november 1927 i København med Karen Gudrun Sigrid Hansen, født 27. september 1905 i København. (Datter af Olaf Hansen og hustru Ane Kirstine, f. Hansen).

1 barn: Tiende slægtled nr. 10.041 (vis barn)

09.5
/show/uip4Vagn Ulrich Kromann, bankbestyrer, født 23. august 1906 i Ugerløse, død 30. december 1967 i Marielyst.

Realeksamen 1923, derefter ansat som bankassistent i Lollandsbanken i Nakskov 1923-29, fra 1939 bankbestyrer i Lolland-Falsters Industri og Landbrugsbank i Nysted.

Gift 15. september 1935 i Nr.-Alslev med Inge Damm (Mikke), født 15. september 1914 i Nykøbing F. (Datter af bankdirektør Peter Nicolai Damm og hustru Bodil Marie Amalie, f. Bruhn).

2 børn: Tiende slægtled nr. 10.051-052 (vis børn)

09.6
/show/ul8eHelge Ulrich Kromannlæge, født 20. april 1911 i Ugerløse, død 24. december 1981 i Hillerød.

Student 1928 fra Nykøbing F., cand.med. 1936. Turnus på Amtsygehuset i Nykøbing F. 1936-37, kandidat på Folkekuranstalten Hald 1937, Amtsygehuset i Nykøbing F. 1938-40, Amtssygehuset i Svendborg i 1940-41, praktiserende læge i Slagelse 1941-47, skibslæge i ØK 1948 og distriktlæge i Sukkertoppen, Grønland 1948-49, derefter praktiserende læge i Søllested på Lolland 1950-56 og i Roskilde 1956-69, fra 1969-77 skolelæge på Vestlolland.
Gift 8/1-1937 på Frederiksberg med Else Larsen, fysioterapeut, født 6. november 1913 i Odense (Datter af overretssagfører Niels Carl Lauritz Larsen og hustru Helene Hansigne Marie, f. Skals).

4 børn: Tiende slægtled nr. 10.061-063 (vis børn)


Tiende slægtled

10.01

Christian Viggo Kromanns børn med Susanne Marie Kristine Nielsen (vis Christian Kromann)

10.011
/show/uinmJytte Marie Elenor Kromann, født 12. juli 1922 i København. Død den 22. april 1999 i London.

1948-52 ansat på Den danske Ambassade i London, derefter vikar smst. indtil 1987.

Gift 2. april 1947 i Hellerup kirke med Halfdan Lynner, direktør, født 14. november 1922 i Halden, Norge, død 16. januar 1991 i London. (Søn af borgmester Halfdan Lynner og hustru Borghild). Ansat ved Schultz Forlag i København 1947-48, derefter bosat i England og beskæftiget i forlagsvirksomheden "The Folio Society" i London, senest som direktør og partner.

1 barn: Ellevte slægtled nr. 11.011 (vis barn)

10.012
/show/uimuVibeke Fritze Johanne Kromann (Vivi), afdelingsleder i Udenrigsministeriet, født 13. februar 1929 i Hellerup.

Pigeskoleeksamen fra Ingrid Jespersens skole, arkivsekretærkursus på Rigsarkivet. Kontorassistent i Udenrigsministeriet 1947-48, ophold i England 1948, genindtrådt i samme stilling i Udenrigsministeriet 1953, overassistent 1968, udnævnt til afdelingsleder fra 1981. Modtaget fortjenstmedaljen 1991.

Gift 12. februar 1949 i Hellerup kirke med Helge Krogh, reklamechef, født 8. maj 1916 i Holbæk, død 25. oktober 1980 i Ordrup. (Søn af oberst Ludwig Frederik Carl Krogh og hustru Marie Christine, f. Nielsen). Realeksamen fra Fredericia, kontoruddannet i Dansk Industrisyndikat, derefter militærtjeneste, sekond1øjtnant 1936-40, kalkulator i Dansk Industrisyndikat 1940-45, sekond1øjtnant 1945-46, ansat i Konows Vinimport, Frederiksberg Vinimport 1947-66, derefter reklamechef i Valvoline Oil til sin død 1980.

2 børn: Ellevte slægtled nr. 11.021 (vis børn)

10.02

Sigurd Ulrich Kromanns børn med Anna Margrethe Henriksen (vis Sigurd Kromann)

10.021
/show/uimlKirsten Birgit Kromann, kontorfuldmægtig i Undervisningsministeriet, født 28. september 1937 i København.

Forsikringsuddannet i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, ansat smst. fra 1954 til 1959. Derefter sekretær for Livsforsikringsselskabet Trygs direktør fra 1959 til 1964. Fra 1969 til 1983 ansat i Ingeniørfirmaet Lytzen. 1.august 1983 ansat i Undervisningsministeriet, fra 1994 til sin pensionering den 31. marts 1999 som kontorfuldmægtig.

Gift 29/11-1958 i København med Arne Meerson, ekspeditionssekretær, født 1. juli 1929 i København (Søn af skræddermester Max Meerson og hustru Sarah, f. Sacher). Ekspeditionssekretær i Topsikring. Pensioneret 1989.

1 barn: Ellevte slægtled nr. 11.031 (vis barn)

10.022
/show/uinhLis Ulrich Kromann, født 17/11-1939 i København, død 15/8-1986 i København.

Gift 28. oktober 1955 i København med Ole Falk Nielsen, værkfører på Risø, født 18. april 1935 i København. (Søn af repræsentant Kaj Nielsen og hustru Misse).

2 børn: Ellevte slægtled nr. 11.041-042 (vis børn)10.03

Erling Ulrich Kromanns børn med Merita Brøndum (vis Erling Kromann)

10.031
/show/uj37Bent Ulrich Kromann, advokat, født 17. oktober 1930 i København, død 2. december 2010 i København.

Student 1949 fra Gl.Hellerup Gymnasium, cand.jur. 1956. Business Administration fra Linfield College, Oregon, USA. Kontorchef i Forsikringsselskabet Nordlyset 1964-68, advokat i København 1968, egen advokatvirksomhed i København fra 1970. Medlem af forskellige bestyrelser.
Gift i Søllerød med Ellen Elisabeth Hammerich (Lisbeth), født 9. februar 1934 i København (Datter af direktør Paul Hammerich og hustru Sigrid, f. Fevejle), død 10. november 2014.

3 børn: Ellevte slægtled nr. 11.051-053 (vis børn)

10.032
John Ulrich Kromann, konsulent, født 30. juni 1932 i København, død den 8. marts 1996

Uddannet smed. Sejlede nogle år som maskinassistent i DFDS. Senere ejendomsmægler og assurandør. Sidst ansat som civil ved forsvaret.

Gift 14/2-1954 i Birkerød med Lis Wittrock, født 3. april 1932 i Holbæk. (Datter af købmand Kaj Wittrock og hustru Agnes Dorthea, f. Schou Olsen).

3 børn: Ellevte slægtled nr. 11.061-063 (vis børn)

10.033
Helle Ulrich Kromann, indendørsarkitekt, født 24. februar 1934 i København. Død 10. april 2014 i Fredensborg.

Kontoruddannet. Senere indretningsarkitekt og afspændingspædagog.

Gift første gang med John Simonsen. Ægteskabet opløst. Gift anden gang 22/7-1966 i Espergærde med Ib Svend Schiøt Thaarup, ingeniør, født 29. august 1931 i København. (Søn af Christian Thaarup og hustru Amalie). Ægteskabet opløst 1975.

10.034
/show/uj36Kate Ulrich Kromann, direktionssekretær, født 27. marts 1944 i København.

Nysproglig student. Kontoruddannet. Dir. sekr. hos Egmont.

Gift 7. august 1965 i København med Ole Brøndum, ingeniør, født 14. april 1929 i Helsingør. (Søn af direktør Otto Brøndum og hustru Inger, f. Knuth). Ægteskabet opløst i 1971.

2 børn: Ellevte slægtled nr. 11.081 (vis børn)
10.04

Erik Ulrich Kromanns barn med Karen Gudrun Sigrid Hansen (vis Erik Kromann)

10.041
/show/uiotBirthe Ulrich Kromann (Bitten), korrespondent, født 10. april 1928 i København.

Realeksamen fra Gentofte Statsskole. Uddannet engelsk korrespondent. Ansat i eksportfirma i 6 år. Hjemmegående til 1978. Derefter lærer i engelsk og dansk for indvandrere til år 2000.

Gift 10. november 1951 i Sct. Jacobs Kirke i København med Christen Thirup, landinspektør i Frederikshavn, født 5. marts 1925 i Skallerup ved Hjørring. Død 14. marts 2005. (Søn af gartner Søren Thirup og hustru Agathe, f. Christensen). Studentereksamen i 1944 fra Hjørring Gymnasium. Landinspektøreksamen i l950 fra Landbohøjskolen, København. Efter militærtjeneste ansat som assistent i Hillerød indtil 1.januar 1953. Derefter assistent i Hjørring. 1.august 1957 indtrådt som medindehaver af landinspektørfirmaet Luther Jørgensen og Hassing, Frederikshavn. Pensioneret 1.april 1995.

3 børn: Ellevte slægtled nr. 11.091-093 (vis børn)
10.05

Vagn Ulrich Kromanns børn med Inge Damm (vis Vagn Kromann)

10.051
/show/uip2Peter Nicolaj Kromann, ingeniør, født 25. december 1938 i Nykøbing F.

Gift 16. maj 1969 i København med Jette Faurskov Hansen, født 27. februar 1942 i København. (Datter af Villy Hansen og hustru Etty, f. Faurskov).

1 barn: Ellevte slægtled nr.11.101 (vis barn)10.052
/show/uimiBente Kromann, redaktionssekretær, Danmarks Radio, født 15. februar 1943 i Nysted.

Gift 1. gang 5. oktober 1963 i København med Benny Gerhard Jensen, programmedarbejder ved Danmarks Radio, født 23. marts 1936 i Næstved. Ægteskabet opløst.

3 børn: Ellevte slægtled nr. 11.111-113 (vis børn)

Gift 2. gang 14/8-1987 i Helsingfors med Niels Lindvig, journalist, født 15. juli 1953 i Middelfart. (Søn af Carl Lindvig og hustru Else Marie).

10.06

Helge Ulrich Kromanns børn med Else Larsen (vis Helge Kromann)

10.061
/show/uimhJørgen Ulrich Kromann, major, født 20. december 1937 i Nykøbing F.

Student fra Forsvarets Gymnasium 1964, gennemgået Hærens Officersko1e 1964-67, premierløjtnant 1967, kaptajn 1972, major 1978.

Gift 1. maj 1959 i København med Liddy Breinholdt Poulsen, født 18. august 1938 i København. (Datter af tømrermester Henry Poulsen og hustru Ellen Jensine, f. Jensen).

2 børn: Ellevte slægtled nr. 11.121-122 (vis børn)
10.062
Niels Kromann, født 26. august 1939, død af tuberkulose 26. januar 1941

10.063
/show/uiv0Hans Kristian Kromann (Trumse), skovfoged, født 1/7 1942 i Slagelse.

Militærtjeneste 1958, math 1959, overkonstabel 1960. Student 1963 fra Akademisk Studenterkursus, skovtekniker 1969. Ansat i Statens forstlige Forsøgsvæsen 1970. 1983 skovfoged smst. Medlem af bestyrelsen 1990-91. Fra 1991 skovfoged i Forskningscentret for Skov & Landskab og fra 2004 skovfoged i Center for Skov, Landskab og Planlægning under Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 2010 tildelt Fortjenstmedaljen i sølv.

Gift 26. oktober 1968 i Rind med Anny Svendsen, fuldmægtig, født 20. juni 1942 i Rindsholm. (Datter af tømrermester Svend Aage Svendsen og hustru Elly, f. Kjærgaard). Ægteskabet opløst 8. september 1998.

3 børn: Ellevte slægtled nr. 11.131-133(vis børn)

10.064
/show/uimdJens Ulrich Kromann, eksportchef, født 17. marts 1945 i Slagelse.

Student 1964 fra Roskilde Katedralskole, militærtjeneste 1966-68, løjtnant 1968, premierløjtnant 1970. Cand.mag. (latin og russisk), Københavns Universitet 1973. Adjunkt, Herlev Statsskole 1973-80. Fuldmægtig i Dansk Arbejdsgiverforening 1980-84. Arbejdsmarkedsråd i Udenrigsministeriet med tjeneste ved ambassaden i Bonn 1984-87. Kontorchef i Entreprenørforeningen 1987, eksportchef smst. 1996-2003. Tildelt Forbundsrepublikken Tysklands Store Fortjenstkors 1987. (Med)forfatter af bl.a. De russiske Verber, Akademisk Forlag 1978, Grammatik på tværs, Undervisningsministeriet 1978, Kromann - En familiekrønike fra Marstal, BOD 2006 og flere andre publikationer.

Gift 27. februar 1970 i Kastelskirken med Helle Find Andersen, afdelingssygeplejerske, født 14. september 1944 i Charlottenlund. (Datter af læge Find Andersen og hustru Lizzie Grace, f. Edwards). Musiksproglig student fra Ingrid Jespersens Pigeskole 1963. Aupair i England og USA 1963-65. Sygeplejeelev på Amtssygehuset i Glostrup 1965 - 68. Sygeplejeassistent samme sted 1968 - 69 og på Rigshospitalet 1969 - 74. 1. assistent på Amtssygehuset i Herlev 1974-1983. Videruddannelse til Afdelingssygeplejerske og Sygeplejelærer 1979-80. Afdelingssygeplejerske på Gentofte Amtssygehus 1987-92.

1 barn: Ellevte slægtled nr. 11.141 (vis barn)


Ellevte slægtled


11.01

Jytte Marie Elenor Kromanns barn med Halfdan Lynner (vis Jytte kromann)

11.011
/show/ulauMargrete Elizabeth Lynner, lærer, født 7. juni 1956 i Norge.

Opvokset i London, B.Sc. i geografi fra Exeter University, derefter læreruddannelse på Goldsmith College i London.

Gift 1. gang 2. september 1978 i St. Teath Parish Church, Cornwall, med Michael Varvill, solicitor (søn af Robert Varvill og hustru). Uddannet ved Gordontown School i Skotland, senere juridisk kandidat og solicitor i London. (Ægteskabet opløst).

3 børn: Tolvte slægtled nr. 12.011-012 (vis børn)

Gift 2. gang 8. september 1993 i Chelsea Registry Office, London, med Henry James Paget (søn af Sir Julian Tolver Paget. Bt og Lady Paget). Uddannet ved Radley College, senere Coldstreams Guards og financial advisor i London.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.021-022 (vis børn)
11.02

Vibeke Fritze Johanne Kromanns børn med Helge Krogh (vis Vibeke Kromann)

11.021
/show/ul8vSusanne Krogh, viceforstander, født 7. november 1949 i København.

Uddannelse som pædagog fra Seminariet for småbørnspædagoger 1971. Pædagog 1971-78, beskæftiget med psykisk og fysisk handicappede 1978, konsulent pa Taleinstitut i Hellerup 1978-80, viceforstander for "Møllehuset" i Thisted 1983-85, forstander for "Enggården" i Nykøbing Mors 1985-90, 1990 viceforstander for Hadsten/Hammel Bo- og Aktivitetscenter. Fra maj 1999 afdelingsleder på Sølund – en landsby for udviklingshæmmede voksne

Gift 1. gang 11. april 1970 i Gentofte med Finn Hollund, cand.polit, født 23. februar 1948 i København. (Søn af civiløkonom Kaj Hollund og hustru Lise, f. Olsen). (Ægteskabet opløst 1974).

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.031-032 (vis børn)

Gift 2. gang 17. maj 1986 i Tødsø kirke med Carsten Dyreborg Carlsen, pædagog, født 11.juli 1948. (Søn af bogholder Svend Dyreborg Carlsen og hustru Kirsten). (Ægteskabet opløst 1989).

Gift 3. gang 22. maj 1999 i Lyngby kirke i Brabrand med handicaphjælper og massageterapeut Arne Møller Andersen (søn af hønseavler og kirketjener Bent Møller Andersen og Hustru Inger) .

11.022
/show/ulb0Birgitte Krogh, frisør, født 8. november 1951 på Frederiksberg.

Realeksamen fra Skovshoved Skole 1968. Uddannet frisør hos Stuhr 1968-72 og frisør samme sted indtil 1987. Hjemmegående indtil 1992. Egen frisørforretning fra 1992 - 1999. INLP (Integrativ Neuro Lingvistisk Program) Master 1999 - 2001. Startet på ID - Psykoterapeut (Integrativ Dynamisk Terapi).

Gift 20. november 1976 i Skovshoved med John Frederiksen, direktør, født 15. september 1952 i København. (Søn af Aage Frederiksen og hustru Bente, f. Olsen). Student 1971, HD 1981, IBM lederuddannelse 1985. Ansat i revisionsfirmaet C. Jespersen som revisor 1973-77, derefter 1977 salgskonsulent i Kontor-Automation A/S, salgschef og salgskonsulent hos IBM Danmark A/S 1978-87, salgschef Hitachi Data System A/S 1988-90, adm. direktør IDC A/S 1990-92, forhandlerchef Compaq Computers A/S 1992-94, adm. direktør Navision Software Danmark, US og Canada samt Vice President Navision Software A/S 1994-2003, adm. direktør Alta A/S siden 2003.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.041-042 (vis børn)

11.03

Kirsten Birgit Kromanns barn med Arne Meerson (vis Kirsten Kromann)

11.031
/show/ulffJeanne Meerson, HR-assistent, født 30. oktober 1964 i København.

Kontoruddannet i Phønix. Kibbutz i Israel 1977-1978. Derefter ansat i et Patentbureau, hvor hun oversatte engelske og franske patentansøgninger til dansk. Efter en kort periode på ca. 2 år i forsikringsselskabet Winterthur ansat i PFA siden 1994. Siden ?? ansat som HR-sekretær på Danmarks tekniske Universitet 

11.04

Lis Ulrich Kromanns børn med Ole Falk Nielsen (vis Lis Kromann)

11.041
Kenn Falk Nielsen, Maskinmester, salgsingeniør, født 24. februar 1956 i København.

Gift 9. maj 1981 i Køge med Kirsten Bruun Jespersen, hjemmehjælper, født 30. december 1954 i Viby J. (Datter af murer Hans Bruun Jespersen og hustru Tabitha, f. Pedersen).

3 børn: Tolvte slægtled nr. 12.051-053 (vis børn)

11.042
Anja Falk Nielsen, ekspeditrice, født 6. januar 1963 i København.

Gift 12. maj 1990 i Ølsemagle kirke med Benny Mathiesen, salgschauffør, født 28. december 1961 i Roskilde. (Søn af Verner Mathiesen og hustru Edith, f. Møller Jensen).

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.061-062 (vis børn)

11.05

Bent Ulrich Kromanns børn med Ellen Elisabeth Hammerich (vis Bent Kromann)

11.051
/show/ul8uHenriette Kromann, bogholder, født 17. januar 1954 i Virum

Studier på Holbæk Kunsthøjskole. senere bogholder og sekretær.

Gift 3. juli 1976 i Tranebjerg med Jørgen Krohn Dehli, Cand. phil. (historie), selvstændig vognmand, født 15. januar 1950 i København. (Søn af restauratør Leif Krohn Dehli og hustru Ogarth Dehli, f. Jensen).

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.081-082 (vis børn)

11.052
Paul Kromann, salgskonsulent, født 7. november 1955 i Lyngby.

Nysproglig student. Salgskonsulent i rejsebranchen.

Gift 20. juli 1993 i Skovshoved Kirke med Pia Lorentzen, født 21. juli 1963 i Horsens.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.091-092 (vis børn)

11.053
Christine Kromann, født 20. marts 1965 i Helsingør.

Nysproglig student fra Øregård Gymnasium. Au pair i USA. Handelsdiplom, Niels Brock, Shippingudd. i Heckscher Linieagentur. Shippingass. i UNICEF.

Gift 6. juli 1991 i Skovshoved med Jan de Haas, afd. direktør i Nordea, født 8. juni 1965 i Frankfurt (Søn af ingeniør William de Haas og hustru Aase, f. Tunbo). Skolegang i Rom i engelsk og tysk skole, derefter Herlufsholm Kostskole. Nysproglig student fra Øregård Gymnasium. Bankudd. i Privatbanken, derefter Unibanks arbitrageafd. i København og London. Finanschef 1994-2004 i Daniscos kontor i Dublin og senere i København. Siden 1. november 2004 afdelingsdirektør i Nordea.

2 børn: 12. slægtled nr. 12.101-102 (vis børn)

11.06

John Ulrich Kromanns børn med Lis Wittrock (vis John Kromann)

11.061
Fritze Ulrich Kromann født 6. august 1954 i Virum.

11.062
/show/uj4vFreja Dorthe Ulrich Kromann født 26. december 1956 i Lyngby.

Gift 11. august 1984 i Rungsted kirke med Ole Frenk Nielsen, tømrermester, født 25. september 1949 i Odense. (Søn af Christian Frenk Nielsen og hustru Inger, f. Andersen).

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.121-122 (vis børn)

11.063
Jane Ulrich Kromann, født 9. oktober 1962 i København.

Gift 16. juli 1989 i Rungsted kirke med Niels Hellesen, advokat, født 18. juni 1960 på Frederiksberg. (Søn af assurandør Asger Preben Hellesen og hustru Inge, f. Borch).

3 børn: Tolvte slægtled nr. 12.131-133 (vis børn)

11.08

Kate Ulrich Kromanns børn med Ole Brøndum (vis Kate Kromann)

11.081
Tina Brøndum, født 15. juni 1966 i Stockholm.

Gift 2. juli 1999 med Rasmus Kongsted Haugaard, født 22.august 1972.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.151-152 (vis børn)

11.082
Marc Otto Erling Brøndum, født 4. marts 1968 i Stockholm.

bachelor w/honours i Medievidenskab og marketing fra Stirling University
i Skotland, selvstændig (Komunikationsbureau) siden 1998 med Branding
som speciale.

Samboende siden 2000 med Christina Lundsteen, født 20. april 1972.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.161-162 (vis børn)


11.09

Birthe Ulrich Kromanns børn med Christian A. Thirup (vis Birthe Kromann)

11.091
Hanne Thirup, lærer, født 25. december 1952 i Hillerød.

Gift 30. juli 1976 i Bangsbostrand kirke, Frederikshavn med Karl Ole Bech, speditør, født 1. januar 1946 i Frederikshavn.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.181-182 (vis børn)

11.092
Erik U Thirup, født 23. februar 1956 i Hjørring, død 12. august 1981 ved drukneulykke på Bali.

11.093
Ulla Thirup, sygeplejerske, født 9. maj 1962 i Frederikshavn.

Lever papir1øst med Mogens Bech Christensen, skovtekniker, født 8. oktober 1960 i Hjørring.

3 børn: Tolvte slægtled nr. 12.191-193

11.10

Peter Nicolaj Kromanns barn med Jette Faurskov Hansen (vis Peter Kromann)

11.101
Christian Peter Kromann, født 30/5-1972.

Gift 7. april 2001 med Dorrit Lisa Ibsen, født 9. december 1965.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.211-212 (vis børn)

11.11

Bente Kromanns børn med Benny Gerhard Jensen (vis Bente Kromann)

11.111
Thomas Kromann, (navneforandring, opr. Thomas Bo Kromann Jensen), født 18. oktober 1964 i København.

Master in Business Administration, Selvstændig: Bosat i Latinamerika.

11.112
Line Mette Kromann Jensen, født 13. december 1967 i Albertslund.
Cand. ling. merc med spansk. Bosat i Uster, Schweiz.

Gift 10. juli 1993 med Laurent Veilex, Vice President i NOVO, Zurich, Schweiz

3 børn: Tolvte slægtled nr. 12.221-223 (vis børn)

11.113
Mille Maria Kromann,(navneforandring, opr. Mille Maria Kromann Jensen), født 28. februar 1974 i F1øng.Professionsbachelor som pædagog.

Gift med Kenneth Kromann, født Madsen. Professionsbachelor som pædagog.

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.231 (vis barn)

11.12

Jørgen Ulrich Kromanns børn med Liddy Bregnholdt Poulsen (vis Jørgen Kromann)

11.121
/show/uj4hLene Ulrich Kromann, overassistent, født 21. januar 1959 i København.

HF-eksamen 1978 og HH-eksamen 1982 i Holstebro. Uddannet vejrobservatør, ansat i Danmarks Meteorologiske Institut fra 1983.

Gift 22. september 1990 i Hjerm med Lars Voulund, meteorolog, født 9. december 1959 i Ilskov ved Karup. (Søn af Alf Voulund og hustru Karen, f. Christensen).Ægteskabet opløst 2002.

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.261-262 (vis børn)

11.122
/show/uimtNiels Ulrich Kromann, elektriker, født 13. juli 1961 i København

Udlært elektriker 1986, egen virksomhed 1991.

Gift 1. gang 3. april 1987 i Måbjerg ved Holstebro med Helle Trankjær, født 27. oktober 1962 i Holstebro. (Datter af modelsnedker Knud Trankjær og hustru Asta, f. Kjeldbjerg). (Ægteskabet opløst i 1989)1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.281 (vis barn)

Samlevende med Pia Dahlgren Sørensen, født 19. april 1967. (Datter af Frank og Nina Sørensen)

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.291 (vis barn)

Gift 2. gang 5. september 1990 med Liselotte Birkekjær, født 10. marts 1966 Ægteskabet opløst i januar 2000.

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.301 (vis barn)

Samlevende med Karina Snuchel, født 9. december 1970 (datter af Ib Jørgensen og Tove Snuchel).

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.311 (vis barn)

Gift 3. gang den 22. august 2009 med Bettina Jørgensen, født 10. maj 1974 på Frederiksberg (Datter af Bernard og Alice Stadil Jørgensen)

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.321 (vis barn)

11.13

Hans Kristian Kromanns børn med Anny Svendsen (vis Hans Kromann)

11.131
/show/uj3uLars Peter Kromann, assurandør, født 1. maj 1970 i Nødebo.

Mat. Nat. student, Frederikssund Gymnasium 1990, laborant 1992. Befalingsmand i Hæren 1992-1997. Forsikringshøjskolen 1997-2001. Ansat i Forsikringsselskabet Tryg siden 2000.
11.132
/show/uj3rSøren Ulrich Kromann, tømrermester, født 8. marts 1972 i Frederikssund.

Udlært tømrer 2002. Papirløst samliv 1993-2001 med Vibeke Monique Madsen, socialpædagog, født 18. marts 1967 i Glostrup. (Datter af akademiingeniør John Alvin Madsen og hustru Maria Sofia Gerada, f. duBois).

2 børn: Tolvte slægtled nr. 12.331-332 (vis børn)11.133
/show/ukdvAnne Sofie Kromann(Sofie), Grafisk designer, født 23. juli 1974 i Frederikssund.

Udlært blomsterdekoratør i 1994. Papirløst samliv fra 2000 med Jaime Acosta, akademiingeniør, født 29. juni 1972 i Stenløse (søn af major i flyvevåbnet Ib Olsen og Maria Elena Olsen, født Acosta). Navneændring 2006 til Sofie Acosta.

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.351 (vis barn)11.14

Jens Ulrich Kromanns barn med Helle Find Andersen (vis Jens Kromann)

11.141
/show/ulfjKatja Ulrich Kromann, født 10. juli 1970 i København.

HF-eksamen 1991 fra Gentofte HF- kursus. 1994-97 regnskabsmedarbejder i Computer 2000. Customer Relations Coorordinator i DHL 1997-2000. Flyttet til Nebraska, USA i 2000, og til Californien i 2001. 2001-2006 hjemmearbejdende. I 2004 og 2005 Honorable Mention Creating Keepsakes Årlige konkurrence "Hall of Fame". 2006-2008 eget firma: Katja Kromann Photography and Design. 2008 medstifter af og CFO i Web by Pixel inc., graphic artist.

Gift den 15. februar 1997 i Holte Kirke med civilingeniør Frank Martin Kromann, f. Olsen (Søn af Lauritz Martin Olsen og Kirsten Olsen, f. Andersen). Studentereksamen fra Avedøre Statsskole, Cand. Polyt, elektroingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole i 1990. Udviklings- og forskningschef i SystemForum A/S 1994-1997, Udviklingschef i Swwwing A/S 1997-1999, Udviklingsdirektør smst. 1999-2000. Sen. Software Engineer i FrontBase Inc., Californien, 2001-2002, Sen. Software Engineer i IntelleFLEET LLC, Californien, 2002-2006. Siden 2007 Software Manager i Panasonic Avionics Corp. 2008 medstifter og CEO i Web by Pixel inc.

Medlem af PHP udviklingsteam siden 1997. Medforfatter til PHP Recipes, A Problem Solution Approach, Apress 2005.

1 barn: Tolvte slægtled nr. 12.371 (vis barn)


Tolvte slægtled

12.01

Margrete Elizabeth Lynners børn med Michael Varvill (vis Margrete Lynner)

12.011
Wilfrid Halfdan Varvill, født 28. august 1982 i London.

12.012
Celia Anemone Varvill, født 29. juni 1984 i London.

12.013
John Fitzadam Varvill, født 11 April 1987 i London.

12.02

Margrete Elizabeth Lynners børn med Henry James Paget (se Margrete Lynner)

12.021
Bernard Paget, født 4. juli 1994 i London.

12.022
Daphne Paget, født 9. september 1996 i London.

12.03

Susanne Kroghs børn med Finn Hollund (vis Susanne Krogh)

12.031
Pia Hollund, køkkenassistent, født 4. november 1970 i København.

Studentereksamen 1988, Testrup Højskole 1989, ophold i Indien 1990.

Partnerskab med Tomas Berg, musiker, født i Bergen 2. oktober 1967

1 barn: Trettende slægtled nr. 13.011 (vis barn)

Partnerskab med Søren Strand, lærer, født i Kolding 18. maj 1968

1 barn: Trettende slægtled nr. 13.021 (vis barn)

12.032
Vagn Hollund, født 19. marts 1973 i København.

Musiker, bosat i Frankrig (Lyon) siden 1997.

12.04

Birgitte Kroghs børn med John Frederiksen (vis Birgitte Krogh)

12.041
/show/ulbbTrine Krogh Frederiksen, Resourcekoordinator, født 17.maj 1977 i Charlottenlund.

Studentereksamen, Øregaard Gymnasium, 1996. Bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab 2003. Ansat i ADT-Sensormatic ApS fra 2003. Basico A/S fra 2010

Gift 1. gang 19. juni 2004 med Poul J. D. Kristensen, Projektleder, født 28. august 1975 i København. (søn af Svend-Erik J. D. Kristensen og hustru Margit H., f. Vinther). Industrielektriker 1996. Stærkstrømsingeniør fra Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum 2002. Ansat i Rockwell Automation A/S fra 2001 først som supportingeniør, siden som Lead Engineer, nu som projektleder. Ægteskabet opløst i 15.10. 2005.

1 barn: Trettende slægtled nr. 13.081 (vis barn)

Gift 2. gang den 16. april 2009 med Mads Krarup

2 børn: Trettende slægtled nr. 13.082-3 (vis børn)

12.042
/show/um7kMarie Krogh Frederiksen, født 26. november 1981 i Gentofte.

Student fra Øregaard Gymnasium i 2000. Bachelor i filosofi og dansk fra RUC; lægesekretær. Siden 2011 ansat som informationsmedarbejder i Sundhedsstyrelsen.

Gift i Farum Kirke den 29. juni 2013 med forstkandidat Rasmus Skovgaard, født den 30. januar 1979 i Bredebro. 2005-11 ansat i Coloplast, derefter Sundhedsøkonom i Novo Nordisk, siden 2014 Novo Nordisk Toronto, Canada.
 


12.05

Kenn Falk Nielsens børn med Kirsten Bruun Jespersen (vis Kenn Falk Nielsen

12.051
Casper Lee Nielsen, født 10.maj 1988. (adopteret). Under udd. til administrationsøkonom.

12.052
Thomas Bruun Nielsen, født 1. februar 1992. Multimediedesigner.

12.053

/show/upquKristian Ulrich Nielsen, født 16. oktober 1994. Under udd. til produktionsingeniør på DTU.

12.06

Anja Falk Nielsens børn med Benny Mathiesen (vis Anja Falk Nielsen)

12.061
Kim Falk Mathiesen, født 24. juni 1986. HHX.

12.062
Michael Falk Mathiesen, født 2. januar 1990. skoleelev.

12.08

Henriette Kromanns børn med Jørgen Krohn Dehli (vis Henriette Kromann)

12.081
Frederik Krohn Dehli, født 2. februar 1976 i København.

Student fra Lyngby Handelsskole. Privatuddannet pilot m. certifikat til Boeing 737 og 767. Fra 1. maj 2004 styrmand i Air Atlanta, London.

Papirløst samliv med Anne Chabert, født 30. august 1976 i Gundsømagle. Cand. comm. fra RUC 2004. Ansat i et informationsfirma.

2 børn: Trettende slægtled nr. 13.101-102 (vis børn)

12.082
Julie Krohn Dehli, født 17. december 1980 i København.

Student fra Lyngby Handelsskole. Bachelor smst 2003 med trainee-ophold i München 2001/02. BA fra Cambridge Technical University 2004, MBA 2006.

12.09

Paul Kromanns børn med Pia Lorentzen (vis Paul Kromann)

12.091
Katrine Lorentzen Kromann, født 9. september 1994 i København.

12.092
Oliver Lorentzen Kromann, født 6. februar 1996 i Helsingør.

12.10

Christine Kromanns børn med Jan de Haas (vis Christine Kromann)

12.101
Nicolas Emil de Haas, født 30. november 1993 i Gentofte.

12.102
Alexander Louis de Haas, født 20. februar 1997 i Dublin.

12.12

Dorthe Ulrich Kromanns børn med Ole Frenk Nielsen (vis Dorthe U Kromann

12.121
Christian Kromann Nielsen

12.122
Peter Kromann Nielsen

12.13

Jane Ulrich Kromanns børn med Niels Hellesen (vis Jane Kromann)

12.131
Nikolaj Kromann Hellesen, født 13. november 1991

12.132
Marianne Kromann Hellesen født den 27/2-1994

12.133
Katrine Kromann Hellesen født den 27/2-1994

12.15

Tina Brøndums børn med Rasmus Kongsted Haugaard (vis Tina Brøndum)

12.151
Mathias Kongsted Haugaard, født 4. august 1998.

12.152
Emilie Kongsted Haugaard, født 6. november 2003.

12.16

Marc Brøndums barn med Christina Lundsteen (vis Marc Brøndum)

12.161
Lucas Lundsteen Brøndum, født 27. juli 2001.

12.162
Marius Lundsteen Brøndum, født 6. juni 2005

12.18

Hanne Thirups børn med Karl Ole Bech

12.181
Rasmus Thirup Bech, født 11. februar 1978.

Journalist. Bachelor i etnografi og socialantropologi fra Aarhus Universitet.
12.182
Peter Thirup Bechh, født 31. marts 1983.

Cand. scient, Aalborg Universitet. bosat i London

12.19

Ulla Thirups børn med Mogens Bech Christensen (vis Ulla Thirup)

12.191
Pernille Thirup Christensen, født 6. august 1991, skolesøgende.

12.192
Martin Thirup Christensen, født 23. maj 1993, skolesøgende.

12.193
Christine Thirup Christensen, født 10. april 2000.
12.21

Christian Peter Kromanns barn med Dorrit Lisa Ibsen (vis Christian P Kromann)

12.211
Conrad Frederik Kromann, født 7. januar 2002.

12.212
Carl August Kromann, født 17. april 2008

12.22

Line Mette Kromanns børn med Laurent Veilex (Vis Line M Kromann)

12.221
Julie Frederikke Veilex, født 26. november 1996.

12.222
Louis August Veilex, født 5. oktober 1999.

12.223
Camille Alba Veilex, født 4. juli 2002.

12.23

Mille Maria Kromanns barn med Kenneth Kromann

12.231
Sofie Kromann, født 28. januar 1998.

12.26

Lene Ulrich Kromanns børn med Lars Voulund (vis Lene Kromann)

12.261
/show/uj4gLouise Kromann Voulund, født 6. maj 1991. Student 2011.
12.262
/show/uj4fCamilla Kromann Voulund, født 6. maj 1991. Student 2011.

12.28

Niels Ulrich Kromanns barn med Helle Trankjær (vis Niels U Kromann)

12.281
Morten Kromann, født 23. maj 1985

12.29

Niels Ulrich Kromanns barn med Pia Dahlgren Sørensen (vis Niels U Kromann)

12.291
Malte Dahlgren Sørensen, født 22. april 2001

12.30

Niels Ulrich Kromanns barn med Liselotte Birkekjær (vis Niels U Kromann)

12.301
/show/ulfiNatascha Birkekjær Kromann, født 1. december 1988
12.31

Niels Ulrich Kromanns barn med Karina Schnuchel (vis Niels U Kromann)

12.311
Camilla Snuchel, født 21. december 1994

12.32

Niels Ulrich Kromanns barn med Bettina Jørgensen (vis Niels U Kromann)

12.321
Malik Ulrich Kromann, født 26. juli 2005

12.33

Søren Ulrich Kromanns børn med Vibeke Monique Madsen (vis Søren U Kromann)

12.331
/show/uoklVictor Ulrich Kromann, født 19/4 1996 i Hvidovre. Student, Køge HTX 2015
12.332
/show/uj41Laura Ulrich Kromann, født 5/1 1998 i Hvidovre.
12.35

Anne Sofie Kromanns barn med Jaime Acosta (vis Sofie Kromann)

12.351
/show/uj45Frida Dora Acosta, født 18. februar 2006
12.37

Katja Ulrich Kromanns barn med Frank Martin Kromann (vis Katja Kromann)

12.371
/show/ulf8Benjamin Ulrich Kromann, født den 31. oktober 2001 i Lake Forest, Californien, USA.
Trettende slægtled

13.01

Pia Hollunds barn med Tomas Berg (Vis Pia Hollund)

13.011
Oliver Hollund, født 13. februar 1994.
13.05

Pia Hollunds barn med Søren Strand (vis Pia Hollund)

13.051
Samuel Strand Hollund, født 20 oktober 1995.

13.08

Trine Krogh Frederiksens barn med Poul Jorch Dehn Kristensen (vis Trine Krogh Frederiksen)

13.081
Ida Jorch Dehn Kristensen, født 11. april 2002 i Gentofte.

13.09

Trine Krogh Frederiksens børn med Mads Krarup(vis Trine Krogh Frederiksen)

13.091
Freja Krogh Krarup, , født 9. maj 2009 i Gentofte.
 
13.092
Emma Krogh Krarup, , født 2012 i Gentofte.

13.10

Frederik Krohn Dehlis børn med Anne Chabert (vis Frederik Krohn Dehli)

13.101
Malthe Chabert Dehli, født 9. september 2003 på Frederiksberg.

13.102
Daniel Chabert Dehli, født 6. januar 2006.