Kromann - en familiekrønike fra Marstal

Bogen

/images/old/0_velkomst/bogen.jpgMin bog fra 2006:

Kromann - En familiekrønike fra Marstal
Bønder, kvaksalvere og kroholdere
skippere og hestehandlere
brændere og bryggere
købmænd og redere


er ikke længere i handelen (men kan vistnok fås antikvarisk). Jeg har derfor igen lagt bogens indhold op på denne hjemmeside, men i en betydelig udvidet version idet der er kommet flere oplysninger til og billedmaterialet er væsentlig mere omfattende end der var plads til i bogen.

Lidt om krønikens indhold:


Kromann er oprindelig et tilnavn ligesom Smed, Bager, Bøttger og mange andre. Den første med tilnavnet, vi kender, er Hans Hansen Kromann, bonde i Lille Rise på Ærø i 1600-tallet. Han fik tilnavnet Kromann, fordi han drev en slags krovirksomhed fra sin gård. Hans søn Peder Hansen Kromann kom i 1701 til Marstal, og fra ham stammer alle marstallere af navnet Kromann.

I bogen fortælles om Hans Hansen Kromann og hans efterkommere: Bønder, kvaksalvere, kroholdere, skippere, hestehandlere, brændere, bryggere, købmænd og redere i Marstal.

Vi følger dem i de svære tider under Svenskekrigene, Englandskrigene med den efterfølgende statsbankerot og under skibsfartens op- og nedture. Igennem syv slægtled opbyggede de flittige og sparsommelige Marstallere en betydelig familieformue. Den sidste Marstaller var Rasmus Jørgensen Kromann, som fra sin købmandsgård i Kongensgade 31 drev en omfattende handelsvirksomhed frem til 1895.

Rasmus Kromann døde i 1924 og der var da kun én arving, hans søn Peter Kromann, - min farfar. Han drog som den første fra Ærø og blev læge i Ugerløse, senere i Sørup på Lolland. Da Peter Kromann døde i 1926 var den gennem generationer skabte familieformue væk. Et væsentligt formål med krøniken var at undersøge, om der var noget hold i historien om, at vores oldefader var ”storkøbmand” i Marstal, som det blev fortalt i familien, og – hvis det var tilfældet – hvor familieformuen i så fald var blevet af. For efter min fars beretninger var hans barndomshjem ikke præget af synderlig velstand.

Karsten Hermansen, der er historiker og ansat på museet i Marstal, har anmeldt bogen i Ærø Avis. Anmeldelsen kan læses her

De rent genealogiske oplysninger om antal børn og deres navne findes i Slægtstavlen

Boopgørelser og andet dokumentationsmateriale findes under Dokumenter.

Jeg har arvet det gamle familiealbum, men desværre var der kun i få tilfælde navne på billederne. Jeg vil være glad for henvendelser, hvis nogen kan genkende nogle af personerne.

Min oldefaders bror havde en datter, som drog til Amerika med sin familie. Derved er der en amerikansk linje af familien, som jeg har prøvet at finde noget om. Nogle af billederne i familiealbum'et er givetvis også fra den linje. Jeg har lavet afsnittet American Family Line på engelsk i håbet om, at nogle amerikanske slægtninge falder over det og kontakter mig.

Jeg har valgt at afslutte familiekrøniken med min farfar Peter Kromanns død i 1926. Dermed har jeg kunnet holde mig til det historiske stof. Kommende generationer må tage over, når det gælder Peter og Fritze Kromanns seks sønner, hvoraf den yngste er min far, og deres efterkommere.

Ældre medlemmer af familien, navnlig min nu afdøde fætter, fhv. advokat Bent Kromann og min kusine, fhv. afdelingsleder Vivi Krogh, f. Kromann, har hjulpet mig meget med oplysninger og vurderinger. Men også fra andre, som tilfældigt havde søgt på nettet og fundet frem til hjemmesiden, har jeg fået oplysninger og billeder. Megen værdifuld hjælp har jeg fået fra Karsten Hermansen, som ud over at være organist i Marstal Kirke også er faghistoriker på Søfartsmuseets arkiv.

Jeg skylder min datter, designer og fotograf Katja Kromann (Katja Kromann Portfolio) stor tak for hendes professionelle og kreative arbejde med hjemmesiden og de mange gamle fotos.