Kromann - en familiekrønike fra Marstal

Slægtstavle

Kromann - slægtstavle


/images/old/7_efterlyses/rasmus_kromann.jpgSlægtstavlen omfatter først og fremmest den lige linje fra den første Kromann, Hans Hansen Kromann, frem til min oldefader, storkøbmand og reder i Marstal, Rasmus Jørgensen Kromann (lille billede til venstre) samt dennes eneste efterlevende søn, min farfar, læge Peter Kromann og dennes seks sønner, heriblandt min far, Helge Ulrich Kromann.


Med blåt er fremhævet den lige linje fra Hans Hansen Kromann og frem.

I en tidligere udgave af denne slægtstavle var også min egen generation og senere generationer medtaget i det omfang jeg fik meddelelse om børnefødsler og andre af den slags oplysninger, som normalt medtages i et stamtræ. Det har imidlertid vist sig umuligt at holde denne del af slægtstavlen bare nogenlunde ajour. Desuden skønner jeg at en del af de oplysninger der var medtaget, herunder billeder, næppe lever op til den nye persondatalovgivning. Jeg har derfor besluttet at lade slægtstavlen slutte med min far og hans seks brødre.

Frederikssund juli 2018.
Første slægtled


1

Hans Hansen Kromann


født omkring 1635, død på et tidspunkt mellem 1674 og 1680, fæstebonde, gæstgiver og kvaksalver i Lille Rise mellem Marstal og Ærøskøbing. Hans Hansen var den første, der fik eller tog tilnavnet Kromann på grund af sin virksomhed som gæstgiver for borgerne fra Marstal, som om søndagen måtte over noret for at komme i kirke i Store Rise. Vejen faldt lige forbi Hans Hansens gård, Frydendalsgaard, den nederste mod noret.

Hans hustru Karen, født ca 1638, død den 9. maj 1698 (begravelsesdato), om hvem ellers stort set intet vides, videreførte efter Hans Hansen Kromanns død gården og gæstgiveriet idet hun giftede sig med en Hans Rasmussen, som også fik tilnavnet Kromann. På den måde kom der tidligt flere sidelinjer, som ikke er medtaget her.

3 børn: Andet slægtled nr. 1-3


Andet slægtled

2

Hans Hansen Kromanns børn med Karen ?

2.1

Peder Hansen Kromann


født omkring 1672, begravet 11. august 1713. Skipper, heste- og kornhandler i Marstal. Trolovet med Sidsel Hansdatter 2. november 1701.

8 børn: Tredje slægtled nr 1-8 (vis børn)


Efter Peder Hansen Kromanns død i 1713 gifter Sidsel Hansdatter Kromann sig igen året efter med en Hans Erichsen Leymand (eller Loymand). Peders yngste broder Anders optræder ved deres trolovelse som forlover.
2.2-3
2.2 /images/Familiekroeniken/kirkebog.gifHans Hansen Kromann

Født omkring 1675, død 29. juni 1726. Trolovet 31.juli 1698 med Karen Rasmusses af Dunkær. Gift (copuleret) 5. oktober 1698. De fik to børn, Karen Hansen Kromann, født 1699 og Hans Hansen kromann, født 1703. Yderligere en søn blev født i 1702, men døde samme år. Karen Rasmusses dør den 29. juni 1726.

Hans Hansen Kromann må have ernæret sig som fæstebonde på en anden gård, for han viderefører ikke faderens gæstgiveri; det gør derimod faderens enke.  Både Hans Hansen Kromann og Karen Rasmusses dør fra matrikel 8 i Dunkær, en landsby ikke langt fra Rise.

2.3 Anders Hansen Kromann

Født omkring 1675. han blev gift før 1703, hvor hans hustru optræder i kirkebogen som fadder ved 2.2 Hans Hansens søns dåb. Vi ved ellers ikke meget om hans skæbne. Han videreførte i hvert fald navnet Kromann, for i 1701 optræder han i kirkebogen som fadder ved en trolovelse under navnet Anders Hansen Kromann. Ved en anden trolovelse i 1714 er han også forlover, men denne gang kun som Anders Hansen (uden tilnavnet Kromann). I 1719 dør hans hustru: "Hustru til Anders Kroemand, Dunkær". Anders hansen Kromann er åbenbart ligesom sin broder hans blevet fæstebonde i Dunkær.

Oplysningerne om Hans Hansen Kromanns to yngste sønner og deres børn, som jeg nu har lagt ind på Slægtstavlen, stammer fra en erfaren slægtsforsker på Ærø, Anita Eriksen, som også har slægtninge med navnet Kromann. Hun har møjsommeligt gennemgået de gamle kirkebøger fra Rise Kirke, og de er ikke lettilgængelige, som det fremgår af billedet herover. Teksten foroven lyder: "Dom. 6. p. Trinit. Trolovet Hans Hansen og Karen Rasmusses af Dunk. Forlovere Peder Pedersen og Hans Rasmussen i Rising". Rising er et andet navn for Lille Rise. Sjette søndag efter Trinitatis er den 31. juli. Indføringen er fra 1698.

Det er troligt, at forloveren Hans Rasmussen er den Hans Rasmussen som videreførte Frydendal og Kroen gennem ægteskab med 1. Hans Hansen Kromanns enke Karen.


Tredje slægtled

3

Peder Hansen Kromanns børn med Sidsel Hansdatter (vis Peder Hansen Kromann)

3.1
3.1 Karen Pedersdatter, døbt 26-trin.1701. 26. søndag efter Trinitatis var det år den 20 november.

3.2 Peder Pedersen Kromann, døbt 12. oktober 1704, Rise. I kirkebogen findes en Peder, søn af "Peder Kroemand". Det er sikkert ham. Død som spæd 14. april 1706
3.3

Hans Pedersen Kromann

døbt 27. december 1705 i Rise, død 25. juli 1748. Skipper, heste- og kornhandler.

Gift første gang mellem 1728 og 1731 med Anna Elschen Levinsdatter (datter af skipper Levin Hansen og hustru Anna Elisabeth Hansen).
5 børn: Fjerde slægtled nr 1-5 (vis børn)
Gift anden gang med Ingeborg Rasmusdatter den 23. juni 1743 i Rise Kirke. Hun var født i1726 og døde den 21. oktober 1759, begravet samme dag.
4 børn: Fjerde slægtled nr. 6-9 (vis børn)


3.4-7

3.4 Maren Pedersdatter Kromann, døbt 3. marts 1706. Død som spæd 1707

3.5 Peder Pedersen Kromann, døbt 31. marts 1709, Rise.

3.6 Anna Pedersdatter Kromann, døbt 27. september 1711, Rise. Død som spæd 1712.

3.7 Anna Pedersdatter Kromann, døbt 18. december 1712, begravet 22. december 1782.
Når børnene døde som små, fik den næste i børneflokken med det samme køn sædvanemæssigt samme navn. Derfor kan 3.7 have samme navn som 3.6.

Fjerde slægtled

4

Hans Pedersen Kromanns børn med Anna Elschen Levinsdatter (vis Hans Pedersen Kromann)

4.1

Peder Hansen Kromann

døbt 2. september 1731, Rise, død 22. juni 1799. Formentlig skipper som sin far og farfar, men vi ved ikke meget om ham.

Gift den 9. december 1753 med Kirstine Margrethe Jensdatter, f. 1729, død 11. september 1814.

8 børn: Femte slægtled nr. 1-8 (vis børn)
4.2-5
4.2 Anna Eleonora Kromann, døbt 21. december 1732, Marstal. død 12. januar 1794.

4.3 Levin Hansen Kromann, Skibsfører, døbt 25. marts 1734 i marstal, død 23. november 1811.

4.4 Christian Hansen Kromann, døbt i Marstals nyopførte kirke 17. august 1738, død 9. april 1819.

4.5 Hans Hansen Kromann, Skipper, døbt 13. november 1740, død 12. september 1819.

4.6-9

Hans Pedersen Kromanns børn med Ingeborg Rasmusdatter


4.6 Rasmus Hansen Kromann, døbt 1. januar 1744.

4.7 Anne Elschen Hansdatter Kromann, født Marstal, døbt 13. december 1744, Marstal. Død før 1746.

4.8 Anne Elschen Hansdatter Kromann, døbt 11. februar 1746. Død 1777.

4.9 Hans Petersen Hansen Kromann, født efter faderens død i 1747. Døbt 1. januar 1748, død 24. december 1818.

Femte slægtled

5

Peder Hansen Kromanns børn med Kirstine Margrethe Jensdatter (vis Peder Hansen Kromann)

5.1-8
5.1 Hans Pedersen Kromann, født omkring 1753, død 11. december 1804.

5.2 Anna Elschen Pedersdatter Kromann, døbt 15. maj 1757, død efter 22. februar 1803.

5.3 Marie Pedersdatter Kromann, døbt Cantate 1759 (13. maj), død 16. oktober 1841.

5.4 Uden navn. Der er endnu et barn, som døde den 20. december 1762, åbenbart uden at være døbt. Kirkebogen for Rise, opslag 202: "20. dec. 1762 død Peder Kroemands Barn".

5.5 Eleonore Pedersdatter Kromann, døbt 28. august 1763, død 16. oktober 1763.

5.6 Kirstine Margrethe Kromann, døbt 1. november 1764, begravet 1. december 1765.

5.7 Peder Pedersen Kromann, Skipper, døbt 1. november 1767, død 17. marts 1846.

5.8 Kirsten Margrethe Pedersdatter Kromann, døbt 1. juli 1770.

5.9

Jens Pedersen Kromann

kaldet Jens Peter eller Jens Peder, døbt 17. marts 1773, død 1. oktober 1860. Skipper og Sognefoged i Marstal. Gift første gang 14. januar 1798 med Anne Margrethe Albertdatter, født i Marstal (datter af Albert Rasmussen og Heilke Mikkelsdatter Halmø), død 16. februar 1808 i Marstal.

5 børn: Sjette slægtled nr. 1-5 (vis børn)

Gift 2. gang den 19. juni 1808 i Marstal med Karen Albertsdatter, en yngre søster til den første hustru, døbt den 5.december 1790, død den 24. april 1838.

4 børn: Sjette slægtled nr. 6-9 (vis børn)


 
Numrene 5.4 og 5.5 er nytilkomne siden bogens udgivelse. De efterfølgende numre er rykket.


Sjette slægtled

6

Jens Peter Kromanns børn med Anne Margrethe Albertdatter (vis Jens Peter Kromann)

6.1
6.1 Albert Rasmussen Kromann, Skipper, født 21. oktober 1798, død 3. juni 1881
6.2

Peter Hansen Kromann

døbt 27. april 1800, død 7. maj 1851.

Skipper, skibsreder, brygger og handelsmand i Marstal. Medlem af Havnekommissionen fra 1846 til sin død. Gift den 24. januar 1834 med Kirsten Jørgensen, født 23. oktober 1804 (datter af Rasmus Jørgensen Friis og Maren Hansdatter Boye), død den 10. juli 1895.

4 børn: Syvende slægtled nr 1-4 (vis børn)

6.3-5
6.3 Heilke Jensdatter Kromann, født 9. oktober 1802, død 17. februar 1887.

6.4 Hans Peder Kromann, døbt 5. maj 1805, død 1. februar 1884.

6.5 Jens Peter Kromann, født 15. februar 1808, Marstal, døbt 21. februar 1808, Marstal. Dødsår ukendt.

Jens Peter Kromanns børn med Karen Albertsdatter


6.6-9
6.6 Anna Margrethe Kromann, født 7. marts 1809, Marstal, død samme dag.

6.7 Hans Albert Boye Kromann, født 29. maj 1810, død 7. juni 1868.

6.8 Anne Christine Margrethe Kromann, født 31. januar 1813, død 24. april 1901.

6.9 Dødfødt dreng, født 1817.

Syvende slægtled

7

Peter Hansen Kromanns børn med Kirsten Jørgensen (vis Peter Hansen Kromann)

7.1
Rasmus Jørgensen Kromann født 21. november 1836, død 30. juli 1924. Købmand, skibsreder, bryggeri- og teglværksejer m.m. i Marstal. Gift den 9. maj 1862 med Albertine Anne Christine Kromann, født 5. november 1836 (datter af Christian Hansen Kromann og Maren Krull), død 6. april 1879.

8 børn: Ottende slægtled nr 1-8

7.2-4

7.2 Lorenz Benzon Kromann født 28. september 1838, død 12. juni 1906. Skipper, havnefoged og Lods i Marstal. Gift 17. december 1869 med Caroline Christine Nielsen, to børn i ægteskabet: Kirstine Margrethe Kromann og Karoline Albertine Kromann.

7.3 Anne Margrethe Caroline Kromann, født 7. juni 1841, død efter 1906, før 1921. Gift 5. juni 1864 med Bertel Weber, to børn i ægteskabet: Bertel Weber og Alma Kirstine Weber.

7.4 Kirstine Marie Kromann, født 16. september 1845, død som ugift fra Rasmus J Kromanns adresse på Møllevejen 18. april 1904.

Ottende slægtled

8

Rasmus Jørgensen Kromanns børn med Albertine Anne Christine Kromann

8.1

Petra Kirstine Kromann, født 27. oktober 1863, død 25. juli 1867, 3¾ år gammel.

8.2

/show/ulb1Christian Hansen Kromann, født 21. februar 1865 i Marstal. Død 21. april 1889, 24 år gammel.

8.3

/show/uigpPeter Kromann, læge, født 8. maj 1867 i Marstal, død 4. september 1926 i Sørup på Lolland.

Student 87(II) Sorø. Medicinsk Eksamen Sommeren 1896. Praktiserende læge i Ugerløse september 1896, i Sneslev pr. Ringsted juli 1916 til januar 1918, og i Sørup pr. Nysted fra august 1918 til sin død i 1926.

Gift 9. Oktober 1896 i København med Fritze Cæcilie Kirstine Ulrich, født 2. februar 1874 i Hundstrup (datter af Pastor Erasmus Ditlev Frederik Ulrich og Cæcilie Kirstine Stauning).

6 børn: Niende slægtled nr.09.1-6 (vis børn)


8.4-5

08.4 Rasmus Kromann, født i januar 1869, død 11. marts 1869, 3 mdr. gammel

08.5 Kirstine Marie Kromann, født 11. december 1869, død dagen efter


8.6

/show/ulb3Alberta Kromann, født 2. november 1871 i Marstal, død ugift 4. juli 1893, knap 22 år gammel


8.7-8

08.7 Rasmus Kromann, født 29. november 1873, død 5. september 1874, 8 mdr gammel

08.8 Dødfødt drengebarn, født den 28. november 1874

Niende slægtled


9

Peter Kromanns børn med Fritze Cecilie Kirstine Ulrich (vis Peter Kromann)

9.1

/show/uinoChristian Viggo Kromann, direktør, født 15. februar 1897 i Ugerløse, død 6. oktober 1967 i Hellerup.

Realeksamen 1913, i maskinlære 1913-17, maskinisteksamen 1919. Efter værnepligt ansat på Orlogsværftet 1919-22, ved Telefonselskabet 1922-24. Derefter handelsvirksomhed i A/S Baltic Cotton Co., ØK, København, som maskinmester. Fra 1. maj 1928 ansat i 40 år på Strandvejsgasværket, i 1939 udnævnt til driftsbestyrer og 1965 til underdirektør. Fra 1945 medlem af Ingeniør-Sammenslutningen, senere optaget i Civilingeniørforeningen. Modtog i 1958 Civilforsvarsforbundets hæderstegn og 1965 Civilforsvarets hæderstegn. Medlem af bestyrelsen for Foreningen at Danske Gasværker.

Gift 1. gang 1. januar 1921 i Ugerløse kirke med Susanne Marie Kristine Nielsen, født 2. juli 1898 i Ugerløse, død 26. juli 1944 i Hellerup. (Datter af gårdejer Niels Nielsen og hustru Johanne Marie, f. Weinreich).

2 børn:

Jytte Marie Elenor Kromann, født 12. juli 1922 i København. Død den 22. april 1999 i London.

Vibeke Fritze Johanne Kromann (Vivi), afdelingsleder i Udenrigsministeriet, født 13. februar 1929 i Hellerup. Død den 22. december 2021 i Gentofte.

Gift 2. gang 26. september 1945 i Sorø med Gudrun Damm (Bysse), født 24. december 1911 i Nykøbing F., død 3. januar 1990 på Frederiksberg. (Datter af bankdirektør Peter Nicolai Damm og hustru Bodil Marie Amalie, f. Bruhn).

9.2

/show/uingSigurd Ulrich Kromann, lagerforvalter, født 17. maj 1901 i Ugerløse, død 24. august 1985 i København.

Gift 27. april 1929 i Kolding med Anna Margrethe Henriksen, født 6. februar 1907 i Seest. (Datter af lærer O. P. Henriksen og hustru Kirstine Anine, f. Viuff).

2 børn:

Kirsten Birgit Kromann, kontorfuldmægtig i Undervisningsministeriet, født 28. september 1937 i København.

Lis Ulrich Kromann, født 17/11-1939 i København, død 15/8-1986 i København. 

9.3

/show/uj2uErling Ulrich Kromann, ejendomsmægler, født 30. juli 1902 i Ugerløse, død 30. januar 1966 i København.

Uddannet maskinarbejder og ansat ved Københavns Sporvejsselskab, senere ejendomsmægler.

Gift 3. juni 1928 i København med Merita Brøndum (Rita), født 22. november 1905 i København, død 10. december 1987 i København (Datter af Jens Otto Julius Emanuel Brøndum og hustru Henriette Jacobine Emilie, f. Gabrielsen).

4 børn:

Bent Ulrich Kromann, advokat, født 17. oktober 1930 i København, død 2. december 2010 i København.

John Ulrich Kromann, konsulent, født 30. juni 1932 i København, død den 8. marts 1996

Helle Ulrich Kromann, indendørsarkitekt, født 24. februar 1934 i København. Død 10. april 2014 i Fredensborg.

Kate Ulrich Kromann, direktionssekretær, født 27. marts 1944 i København.


9.4

/show/uiouErik Ulrich Kromann, montør, født 2. marts 1904 i Ugerløse, død 30. september 1983 i København

Uddannet maskinarbejder, ansat ved Holeby Dieselmotorfabrik, senere montør Ved Københavns Sporvejsselskab.

Gift 11. november 1927 i København med Karen Gudrun Sigrid Hansen, født 27. september 1905 i København. (Datter af Olaf Hansen og hustru Ane Kirstine, f. Hansen).

1 barn:

Birthe Ulrich Kromann (Bitten), korrespondent, født 10. april 1928 i København.9.5

/show/uip4Vagn Ulrich Kromann, bankbestyrer, født 23. august 1906 i Ugerløse, død 30. december 1967 i Marielyst.

Realeksamen 1923, derefter ansat som bankassistent i Lollandsbanken i Nakskov 1923-29, fra 1939 bankbestyrer i Lolland-Falsters Industri og Landbrugsbank i Nysted.

Gift 15. september 1935 i Nr.-Alslev med Inge Damm (Mikke), født 15. september 1914 i Nykøbing F. (Datter af bankdirektør Peter Nicolai Damm og hustru Bodil Marie Amalie, f. Bruhn).

2 børn:

Peter Nicolaj Kromann, ingeniør, født 25. december 1938 i Nykøbing F.

Bente Kromann, redaktionssekretær, Danmarks Radio, født 15. februar 1943 i Nysted.9.6

/show/ul8eHelge Ulrich Kromannlæge, født 20. april 1911 i Ugerløse, død 24. december 1981 i Hillerød.

Student 1928 fra Nykøbing F., cand.med. 1936. Turnus på Amtsygehuset i Nykøbing F. 1936-37, kandidat på Folkekuranstalten Hald 1937, Amtsygehuset i Nykøbing F. 1938-40, Amtssygehuset i Svendborg i 1940-41, praktiserende læge i Slagelse 1941-47, skibslæge i ØK 1948 og distriktlæge i Sukkertoppen, Grønland 1948-49, derefter praktiserende læge i Søllested på Lolland 1950-56 og i Roskilde 1956-69, fra 1969-77 skolelæge på Vestlolland.
Gift 8/1-1937 på Frederiksberg med Else Larsen, fysioterapeut, født 6. november 1913 i Odense (Datter af overretssagfører Niels Carl Lauritz Larsen og hustru Helene Hansigne Marie, f. Skals).


4 børn:

Jørgen Ulrich Kromann, major, født 20. december 1937 i Nykøbing F.

Niels Kromann, født 26. august 1939, død af tuberkulose 26. januar 1941

Hans Kristian Kromann (Trumse), skovfoged, født 1/7 1942 i Slagelse.

Jens Ulrich Kromann, afdelingschef, født 17. marts 1945 i Slagelse.