Kromann - en familiekrønike fra Marstal

Familiealbum


Det gamle familiealbum fra storkøbmanden Rasmus Jørgensen Kromanns hjem i Marstal er gået i arv til min farfar, læge Peter Kromann, og fra ham til hans ældste søn, min farbror Christian og videre til hans datter, min kusine Vivi, som har overdraget mig det.Nu har jeg lagt samtlige billeder på hjemmesiden.


 Der er kun undtagelsesvist i albummet skrevet navn ved fotografierne, og dette er sket ved Vivis foranstaltning og identifikationen går i ingen tilfælde tilbage til Rasmus. Men han vidste selvfølgelig, hvem det var, og havde ikke behov for at sætte navne på. Så de fleste af albummets fotos ved jeg ikke hvem er. Måske er der nogle der kender de portrætterede?


 Først de fotos, jeg er sikker på. Der er to billeder af Rasmus Kromann, samt nogle billeder af hans hustru Albertine, nogle af børnene, samt nogle, hvor "faster Halmø" optræder


 


1 Rasmus

Min oldefader, Rasmus Jørgensen Kromann, storkøbmand, skibsreder, brygger mm. i Marstal, tv. et billede fra hans velmagtsdage og til højre et fra hans senere år.

/images/old/7_efterlyses/rasmus_kromann.jpg/images/old/7_efterlyses/rasmus_kromann_som_aeldre.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

2 - Albertine, Christian

Rasmus' hustru, Albertine Anne Christine Kromann
Den ældste af Rasmus og Albertines to sønner, Christian Hansen Kromann. Der er en vis lighed med billede 13 nedenfor, og måske også med en af de unge herrer på billede 18.

/images/old/7_efterlyses/albertine_kromann.jpg/images/old/7_efterlyses/christian_hansen_kromann.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

3 - Peter, Alberta

Min farfar, Peter Kromann, læge i Ugerløse, senere i Sørup ved Nysted, som ung
Peter som student i 1887 med søsteren Alberta, som på det tidspunkt var 16 år. De er fotograferet med familiens hund, jfr. foto 5a og b

/images/old/7_efterlyses/peter_ung.jpg/images/old/7_efterlyses/peter_student_m_alberta.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

4 - Faster Halmø

"Faster Halmø", Caroline Halmø, født 1855, død 1921. Husholderske i Rasmus Kromanns husstand i årene omkring 1880, formentlig til 1882
Faster Halmø med de to drenge, Christian og Peter Kromann

/images/old/7_efterlyses/caroline_halmoe.jpg/images/old/7_efterlyses/caroline_halmoe_med_drengene.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

5 - Læge Christian Claudius Kromann - en meget fjern slægtning

Med god hjælp fra Ann Vibeke Knudsen, fotohistoriker, som har fundet frem til dette billede på nettet, er det lykkedes at identificere denne mand. Det er praktiserende læge i Marstal Christian Claudius Kromann. Der er en forbindelse mellem ham og min oldefar, Rasmus Jørgensen Kromann. De er meget langt ude i slægt med hinanden - Chr. Claudius Kromann og min farfar, læge Peter Kromann, har fælles tipoldefar. Marstal var en lille by, og Chr. Claudius Kromann boede i Kirkestræde, lige i nærheden af Kongegade, hvor min oldefar havde sin forretning, en af byens meget driftige virksomheder. De to kendte bl. a. hinanden fra Marstal kommunalbestyrelse, hvor Chr. Claudius indtrådte i 1894 og Rasmus Kromann udtrådte nogle år efter.

Den mest plausible årsag til at der er et billede i oldefader Rasmus Kromanns familiealbum af denne meget fjerne grandfætter er nok, at min oldefader sendte sin søn til Sorø Akademi, hvorfra han fik studentereksamen, og siden til København hvor han blev læge i 1896. Den karriere ligner i høj grad Christian Claudius Kromanns der så vidt jeg ved ligeledes som den første fra en gammel Marstalfamilie blev sendt udenøs og fik en akademisk uddannelse. Så grand-grand-grandfætrene Chr. Claudius og Rasmus havde meget at tale sammen om, og er måske også kommet i hinandens hjem.

/images/old/7_efterlyses/1a_ukendt_mand_foto_opt_i_kbh.jpg

Efterlyses

Så til rækken af fotos, hvor identifikationen er mere end tvivlsom ...


Efterlyses

1 Billedet her kunne have samme alder som billederne af Oldefader Rasmus. Måske er kvinden Rasmus' ugifte søster Christine Marie Kromann, som boede hos ham ved folketællingen 1890, hvor hun er 44 år.  Kvinden er fotograferet i Svendborg

/images/old/7_efterlyses/1b_ukendt_kvinde_%20foto_fra_svendborg.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

2 - Brudepar

2)Dette billede af et brudepar er optaget i Chicago. Hvem er det mon?

/images/old/7_efterlyses/2_brudepar_i_Chicago.jpg

En amerikansk sidegren

Den eneste amerikanske forbindelse, jeg kender til, er Rasmus' bror Lorenz Benson Kromanns yngste datter Karoline Albertine Kromann, 19 april 1877- 1 marts 1920, modehandlerske i Marstal, gift 1. nov. 1907 med Johan Albertsen, 5 november 1876-9 marts 1920, tømrer. De døde begge i Cleveland, Ohio. Se mere om dem under An American Line of the Family.

De fik to børn, Johannes Bensen Albertsen, født i Marstal 1908, og Sophie Albertsen, født 16 marts 1914 i Cleveland, Ohio. Hun blev gift med Bernard G. Coughlin, 5 april 1913-18 januar 1986, men billedet er tydeligvis ældre end 1914.


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

3 og 4

3) Dette billede er optaget i København. Er det mon et ungdomsbillede af farmor, Peters hustru Fritze Ulrich?
4) Optaget i Marstal

/images/old/7_efterlyses/3_maaske_en_af_farmors_soestre.jpg/images/old/7_efterlyses/4_kvinde_marstal.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

5a/b

5a & b) Den unge dame til venstre herunder er fotograferet i Saxkøbing. Bag på billedet er skrevet med meget små bogstaver et fornavn som jeg læser som Isseline og efternavnet Koch samt årstallet 1874. Og hundens navn er vist nok Unças (?). Der er yderligere et billede af samme unge dame th. Det er optaget i Marstal. Hunden ligner den på billedet af Peter som student sammen med søsteren Alberta. Jeg tror, de to fotos herunder er af Alberta, optaget nogle år senere. Hun døde som 22-årig, seks år senere end studenterbilledet.

/images/old/7_efterlyses/5a_isseline_koch_1874_saxkoebing.jpg/images/old/7_efterlyses/5b_koch_marstal.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

6a/b

6a) Dette billede er optaget i Marstal og dateret 26/5 1906. Hun er iklædt tidens hotteste mode og et gæt er derfor, at det er Karoline Albertine Kromann, modehandler i Marstal. Datoen ville passe med hendes forlovelse med Johan Albertsen, som hun giftede sig med i 1907.
6b) Vist nok samme unge dame, men fotograferet i København.

/images/old/7_efterlyses/6a_uk_1906.jpg/images/old/7_efterlyses/6b_samme_som_uk_1906.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

7 og 8

7) Kvinde med to småpiger, Marstal
8) Pige, Marstal

/images/old/7_efterlyses/7_mor_m_to_piger_marstal.jpg/images/old/7_efterlyses/8_pige_marstal.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

9 og 10

9)Par, Fotograferet i Marstal. Er det mon Rasmus' bror Lorenz Benson Kromann, i så fald med ægtefælle eller forlovede, Caroline Christine Nielsen. Lorenz (undertiden stavet Lorens) sejlede som skipper i en del år med jagten "Frederik den Syvende" som var hans arvelod efter faderen. Senere slog han sig ned som lods og havnefoged i Marstal.
10) Kvinde fotograferet i København. Alene baseret på en vis fysisk lighed gætter jeg på, at det er samme kvinde som på billede 9, altså Lorenz' hustru Caroline Christine Kromann, f. Nielsen.

/images/old/7_efterlyses/9_ukendt_par_marstal.jpg/images/old/7_efterlyses/10_kvinde_koebenh.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

11 og 12

11) To kvinder. Det ser ud, som om det er et foto af et foto. Der er ikke angivelse af fotograf eller atelier.
12) Denne herre har ladet sig fotografere i Frankrig, Atelier F. Calmel & Cie. 5 Rue d'Espalungue, Pau

/images/old/7_efterlyses/11_to_kvinder_fotografi_af_foto.jpg/images/old/7_efterlyses/12_herre_fotogr_i_pau.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

13 og 14

13) Ung mand, Marstal. Måske Christian Kromann, Peters broder?
14) To kvinder, Marstal

/images/old/7_efterlyses/13_ung_mand_marstal.jpg/images/old/7_efterlyses/14_to_kvinder_marstal.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

15 og 16

Familiealbummet rummer nogle billeder, optaget i Nykøbing F. Det er tænkeligt, at der er tale om en sidegren af familien, efterkommere efter Rasmus Jørgensen Kromanns farbror, Hans Albert Boye Kromann. Denne havde en datter, Gjertrud Kromann, født 2. oktober 1845, død 4. december 1885, og en lidt ældre søn Jens Peter Kromann, født 8. januar 1843, død 11. december 1890.

Jens Peter Kromann var købmand og dampskibsspeditør i Nykøbing F og gift med Elisabeth Francisca Chorfitzen. Han opholdt sig i de sidste mange år af sit liv på Oringe, hvor han også døde i 1890, og må altså have lidt af en sindssygdom. Men Elisabeth Francisca Kromann må alligevel have haft et betydeligt overskud, for da svigerinden Gjertrud døde i 1885, adopterede hun dennes to yngste børn, Gertrud som var helt nyfødt, og Erik, som var tre år gammel på det tidspunkt. Gjertrud Kromann var gift med Erik Petersen, og børnene var derfor født Petersen, men blev adopteret som hhv. Gertrud Kromann og Erik Kromann.

Gertrud (d.y.) døde som ung på Finsen; Erik Kromann blev ingeniør og havde forretning i Uppsalagade i København.

Det kunne være fristende at antage, at nr. 15 herunder (som ud fra interieur kunne være fra 1880'erne) er moderen Gjertrud Kromann eller adoptivmoderen Elisabeth Francisca Kromann, f. Chorfitzen, og at nr. 16 er de to børn Erik og hans lillesøster Gertrud. Erik og Gertrud Kromann havde nogle ældre søskende, heraf to piger, Erikka og Christine Petersen, født hhv. 1875 og 1877. Et godt bud kunne derfor være, at billede nr. 17, som også stammer fra Nykøbing F, forestiller de to.


15) Kvinde fotograferet i Nykøbing F
16) Dreng og pige, optaget i Atelier Sidenius, Nykøbing F.

/images/old/7_efterlyses/15_uk_nyk_f.jpg /images/old/7_efterlyses/21_at_sidenius_nykoebing_f.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

17 og 18

17) To unge piger fotograferet i Nykøbing. Ovenfor (se under billede nr. 15) er det antaget at billede nr. 16 er Gjertrud Kromanns to adoptivbørn Erik Kromann og hans lillesøster Gertrud Kromann, begge født Petersen. Erik og Gertrud havde nogle ældre søskende, heraf to piger, Erikka og Christine Petersen, født hhv. 1875 og 1877. Et godt bud kunne være, at billede nr. 17, som også stammer fra Nykøbing F, forestiller de to.
18) Tre unge herrer fotograferet i Roskilde. Den midterste ligner lidt Rasmus' bror Christian (se de øverste billeder og billede 13). Det kunne se ud, som om han har været på udflugt med nogle kammerater til Roskilde, hvor de så er gået ind i fotografens atelier og har fået lavet et billede med øl og kortenspil, der var egnet til at opskræmme forældrene hjemme i Marstal


/images/old/7_efterlyses/17_to_piger_nyk_f.jpg/images/old/7_efterlyses/18_tre_unge_i_roskilde.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

19 og 20

19) Foto optaget i Rudkøbing
20) Matros, optaget i Atelier Fratz, København

/images/old/7_efterlyses/19uk_rudkoebing.jpg/images/old/7_efterlyses/20_at_fratz_koebanhavn.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif

21

21) To drenge, optaget i Marstal
/images/old/7_efterlyses/22_kock_marstal.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif23 og 24

23) To småpiger, der er ingen oplysninger om atelier eller sted
24) Kvinde fotograferet i København F


/images/old/7_efterlyses/23_u_atelier.jpg/images/old/7_efterlyses/16_uk_kbh_f.jpg


/images/old/7_efterlyses/sumhorsa.gif